Gesellschaft für Heimatgeschichte Kastel e.V. | Reduit / Kasteler Museumsufer - 55252 Mainz-Kastel | +49 (0) 61 34 / 37 63 | info@museum-castellum.de

Chairman: Karl-Heinz Kues | Vice chairman: Peter Muttke | Treasurer: Doris Brückner | Secretary: Stefan Grundel